Fanger man flere fisk hvis man har god kontrol over stang og line ?

Det er ikke kastet i sig selv der fanger fisk, men i høj grad præsentationen der er afgørende, og i øvrigt kræver det at der er fisk som kan præsenteres for fluerne, og her er viden om årstider, biologi og standpladser mm. erfaring der i høj grad tæller.Om det er ved kysten, åen, søen eller kysten vil der altid være steder hvor der potentielt kan holdes fisk, men som er svære at nå med de til enhver tid kastekompetencer du besidder. Hvis du mener der en fisk under træet på den anden side af elven og du kan præsentere fluen, vil du med ‘linekontrol’ kunne nå fisken og dermed øge dine chancer for fisk. Kan du ikke nå dem må du ‘gå videre til et andet sted, andre vil måske vælge hvis muligt, at vade ud i åen med risiko for at skræmme fisk på din vej. På kysten vil f.eks. længere rækkevidde og smalle linebuer også øge dine chancer, du vil kunne dække et større område, og nå fisk uden for din normale rækkevidde -og smalle linebuer er mere aerodynamiske og dermed mindre påvirkelige af vind. Selv foretrækker jeg pålandsvind med lidt røre i vandet, ofte er det her Havørreden befinder sig hvilket betyder du er nødt til at kaste i modvind, og her vil dine evner til at kaste længere virkelig give bonus.

Så JA man fanger flere fisk  -det er ubetinget erfaringen !