Motorisk indlæring og muskel hukommelse

Lærebogen idræt på C niveau beskriver i afsnittet ’medfødte og tillærte bevægelser’ følgende tre faser om indlæring af nye bevægelser:

  • Indlæringsfasen – som kræver stor koncentration, instruktion og rettelser
  • Øvefasen – som kræver mange gentagelser og rettelser
  • Automatiseringsfasen – hvor bevægelsen foregår hensigtsmæssig og kræver mindre koncentration.

Hvilken fase er du i ?
Nu lyder automatiseringsfasen ikke særlig sexet, men den beskriver udmærket den fase hvor jeg foretrækker at være når jeg fisker, den giver frihed til at fokusere på fiskeriet og ikke mindst omgivelserne.

Helt grundlæggende så følger linen topøjet i hver en bevægelse, dvs. at topøjets bevægelses profil vil forplante sig direkte ud i linen, så at aflæse linens profil og bane er en af de vigtigste ting du skal holde øje med, svinger linen f.eks. til venstre eller højre i slutningen af kastet skyldes det at dit topøje/tang har gjort det samme, det gælder både for det horisontale som det vertikale plan. Det går typisk under begrebet  tracking og er noget fluefiskere på alle niveauer oplever og træner med at få forbedret.

Til at begynde med er det utroligt vanskeligt at følge stangens og linens bevægelser når man selv kaster, den typiske fejl de fleste begår er at dreje kroppen simultant med bevægelsen for at se stang og line i luften, med det resultat at kastebevægelsen ændrer sig -det kan til dels fjernes ved at vende sig og sigte mod et punkt inden man udfører sit kast, men også at stille sig skråt i en vinkel så både fremkast og bagkast kan ses. Senere når du er rutineret og har opøvet dine kast vil du kunne stille dig med ryggen til hvis det er der du befinder dig bedst.

Man kan komme langt ved at studere det materiale der er tilgængeligt via nettet, tidsskrifter, bøger og dvd’ere og derigennem få en del af teorien på plads, og sidst men ikke mindst med træning på egen hånd, men min erfaring siger mig at der er brug for instruktion og vejledning, også selv om man er en habil fluekaster, husk på at også professionelle idrætsudøvere har brug for træning og feedback for at kunne udvikles. Hvad enten du har investeret tusindvis af kroner på udstyr eller ej, så vil dit kast sjældent blive bedre end dine evner, når line og stang samt fluer afbalanceret er det i alle tilfælde dine kastekompetencer der er afgørende.

Ved man ikke hvilken type fejl man laver og endvidere hvorledes ens kaste fejl skal rettes bruger man rigtig meget tid på det forkerte og bliver let frustreret. En uhensigtsmæssig muskelhukommelse der er indarbejdet, kan være svær at komme af med, først når du befinder dig i automationsfasen, så er det ¨program¨ som er indkodet i vores muskler der afvikles.

-derfor meld dig til et kursus med kaste instruktion.